Liczba odwiedzin strony: 34000 Osób na stronie: 1
 

A. von Sperling und Partner. Kancelaria
prawna

 
 
A. von Sperling und Partner. Kancelaria
prawna
 
Andrzeja 5a lok. 5
40-061 Katowice
Profesja:   kancelaria prawna

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 285 poz. 2863 - Tryb składania i wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościow
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006" w zakresie działania "Scalanie gruntów" (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2004 r.) Na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U....
Monitor Polski 1998 Nr 36 poz. 500 - Średniookresowa strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003
UCHWAŁA RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ z dnia 23 września 1998 r. w sprawie średniookresowej strategii polityki pieniężnej na lata 1999-2003. (M.P. z dnia 21 października 1998 r.) Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938) uchwala się, co następuje: § 1.  Ustala się średniookresową strategię polityki pieniężnej na lata 1999-2003, stanowiącą załącznik do uchwały. § 2....